Interimjob

Interim JOB hjælper virksomheder med at finde kvalificeret arbejdskraft.

  • Arbejdsmarkedet vil ænder sig mod større fleksibilitet for både virksomheder og medarbejdere.
  • Faste ansættelser bliver afløst af projekt ansættelser, flere opgaver udføres som Interim job.
  • Virksomheder opnår frihed til at skifte medarbejdere ud efter behov, kan spare de store omkostninger om er forbundet ved fastansættelser.

 Quick definitions : Interim

 noun:          the time between one event, process, or period and another

 adjective:   serving during an intermediate interval of time