ressourcerhttps://www.ibiz-center.dk/


https://erhvervsstyrelsen.dk/smvdigital-aabner-ny-millionpulje-til-den-digitale-omstilling-af-smaa-og-

https://smvdigital.dk/

mellemstore-virksomheder

https://startvaekst.virk.dk/
https://www.kk.dk/erhvervshuset
https://www.kk.dk/opstart
https://startvaekst.virk.dk/findsparring/155
https://www.ivaerk.dk/
https://ivaekst.dk/
https://www.startupsvar.dk/
https://www.d-i-f.dk/
http://xn--ivrkstter-h3ad.dk/
https://smvguiden.dk/
https://dit.dk/da/Nyheder/2018/PM-om-SMV-Guide
http://www.smvportalen.dk/
http://www.smvportalen.dk/

https://www.danskerhverv.dkh

https://danskdesigncenter.dk/da/vaerktoejer
https://danskdesigncenter.dk/sites/default/files/pdf/plus_vaerktoejer_10.pdf

https://lederindsigt.dk/vaerktoejer-skabeloner/

https://earlywarning.dk/

https://www.amino.dk/Content/Dokumenter.aspx

https://www.dokumenter.dk/
https://www.dokumenter.dk/artikler
https://www.dokumenter.dk/links

https://startvaekst.virk.dk/naar-du-er-i-gang/skabeloner

https://w2l.dk/file/579281/bestyrelseshaandbog2015.pdf
https://www.pwc.dk/da/publikationer/assets/pwc-turnaround.pdf

https://itb.dk/maerkesager/digitalt-erhverv/smver-skal-have-et-digitalt-kompetenceloeft/

https://www.legaldesk.dk/
https://ing.dk/artikel/smver-skal-have-digitalt-loeft-210251
https://ajks.dk/10-trin-til-fa-arbejde-i-en-smv
https://www.industriensfond.dk/b%C3%A6redygtighed-i-smver

https://www.take-a-screenshot.org/


https://www.ekspertvalg.dk/
https://www.ekspertvalg.dk/blog/2013/12/tjekliste-10-trin-til-at-starte-din-egen-virksomhed

https://material.io/

google for entrepreneurs
https://startup.google.com/

https://material.io/


https://innovayt.eu/dk/services/smv/

https://www.dst.dk/da
https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/hvadbetyder


https://www.ibiz-center.dk/foelg-med/10-mio-kr-til-digital-vaekstkultur-i-smv/


https://www.teknologisk.dk/kurser/persondataforordningen-for-smv-er-fra-jura-til-lette-loesninger-i-hverdagen/k86370
http://law.au.dk/forskning/forskergrupper/center-for-smaa-og-mellemstore-virksomheder/
http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0001.01/DOC_1


https://www.ds.dk/da/standardisering/smv
https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2019/2/smver-er-danmarks-vakstlokomotiver/

https://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/typiske-sporgsmal/horizon-2020-typiske-sporgsmal/faq-smv-instrumentet/spoergsmael-og-svar-om-ansoegninger-til-SMV-instrumentet/hvordan-finder-man-ud-af-om-ens-virksomhed-er-en-smv8d8d16b216494d58bf6eb00dd03468f4


http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/

http://www.vaeksthuset.dk/https://ehhs.dk/ , Erhvervshus Hovedstaden
https://ehsj.dk/ . Erhvervshus Sjælland
https://www.startaarhus.dk/
http://idea-bmc.dk/
https://innovation.sites.ku.dk/
https://innovation.sites.ku.dk/andre-relevante-vaerktojskasser/

https://canvanizer.com/
https://www.strategyzer.com/
https://www.launchpadcentral.com/

http://www.businessdesigntools.com/portfolio-items/business-model-canvas/

http://forretningsmodellen.dk/2012/10/business-model-canvas-og-alexander-osterwalde/

https://profesores.virtual.uniandes.edu.co/~isis1404/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=bibliografia:9_business_model_generation.pdf

https://www.entrepreneur.com/
http://www.businessdesigntools.com/
https://www.startupschool.org/

https://www.inc.com
https://steveblank.com/